Klientide tagasiside “Praktiline ettevõtluskoolitus (sh äriplaan)” juuni, 2018

Juuni 2018.a. toimus ettevõtluskoolitus “Praktiline ettevõtluskoolitus (sh äriplaan)”, mis kestvus oli 160 tundi, millest 100 kontakttundi. Kuna ettevõtluses on oluline ka inimene ettevõtjana, siis koolitusel on fookuses lisaks ettevõtlusteemadele inimese enda ettevalmistus ettevõtluseks. Lisaks toimub koolituse käigus järkjärgult ka äriplaani koostamine koos mentori abiga.

Tagasiside kevad 2018.a. koolitusel “Praktiline ettevõtluskoolitus (sh äriplaan)” osalenutelt:

Enesearengu Koolitused OÜ www.hakkanettevotjaks.ee

1) Mis oli sinu ootus koolitusele?

Osaleja 1 “Koolituse jooksul minu idee ümber tekkis mitmeid erinevaid muudatusi, lähenemisi ja mõtteviise, mille peale ma ise ei tuleks tulnud ja seeläbi oleksin ilma selle koolituseta juba eos olnud teel ebaõnnestumisele”

Osaleja 2 Koolituse kaudu soovisin saada selgemat pilti ettevõtlusega seonduvast – kuidas ettevõtet luua ja majandada, milline on ettevõtlust puudutav seadusandlus, kuidas käib raamtupidamine ning milliseid makse tuleb oma tegevuselt tasuda. Samuti vajasin teadmisi ja oskusi äriplaani koostamiseks, taotlemaks rahastust ettevõtlusega alustamiseks.”

Osaleja 3 “Koolitus vastas vägagi minu ootustele, milleks olid praktiline lähenemine äriplaani koostamisele, personaalne nõustamine ja muidugi ka uute teadmiste omandamine iseseisvaks ettevõtlusega alustamiseks.”

Osaleja 4 “Leida taas teeots, et edasi minna”

Enesearengu Koolitused OÜ www.hakkanettevotjaks.ee

2) Mida sa said koolituselt (nt võrreldes ootusega)?

Osaleja 1 “Ma sain kindlustunnet, et minu ideel on potentsiaali (läbi arvukate harjutuste, materjalide, vestluste ja tagasiside ringide) ja samuti mõistsin, et kõik minu enda loodud barjäärid on ületatavad. Mulle väga meeldis koolituse praktiline pool, mille abil sai mänglevalt  analüüsitud mahukaid aspekte ja iga sammuga jõuda veelgi suurema selguseni”

Osaleja 2 “Võrreldes ootustega, sain koolituselt oodatust nii palju enam, et seda on raske sõnadesse panna. Koolitaja Sirle poolne ettevõtlusega tegelema hakata sooviva inimese terviklik inimkäsitlus võimaldas näha sügavamal tasandil enda inimlikke tegureid ettevõtjaks sobimisel, tuues välja seesmised takistused ning aidates neid ka lahendada.Teiseks väga oluliseks aspektiks pean seda, et koolituse jooksul, kogu koolitust läbivalt, sai iga osalenu võimaluse vaadata endasse, oma loomusesse, testida iseenda jaoks oma reaalset sobivust ettevõtjaks.”

Osaleja 3 “Lisaväärtuseks kujunes suhtlus teiste osalejatega ja omavaheline toetav õhkkond. Sain ka kogemuse väga loovast koolitusest”

Osaleaja 4 “Sain juurde kindlust, jõudu, et jätkata oma teed. Nüüd kui koolitusest on möödas paar kuud, siis olen tänutundega ja naeratusega ikka vahel tagasi mõelnud ja tõdenud, et minu jaoks just oma jõu tagasisaamine oli kõige olulisem osa koolitusest”

3) Kuidas oli sinu jaoks koolituse ülesehitus?

Osaleja 1 “Minu jaoks oli koolituse ülesehitus väga nauditav, sest seni olen arvanud, et ettevõtluskoolitus on üks tuim tundidepikkune istumine ja nädalatepikkune teoreetiline seadusandlus. Selle koolituse ülesehitus sisaldas ka seda „tuima seadusandlust”, kuid hoopis teistsuguses vormis ning see võimaldas omandada olulise info nii, et see oli arusaadav ja loogiline. Koolitaja nägi vaeva, et infot selgitada läbi eluliste näidete ja see näitab minu jaoks taaskord seda, et ettevõtjad vajavad sellist koolitust, kus nad saavad päriselt asjadest aru, mitte ei käi vaid istumas ja kuulamas.”

Osaleja 2 “Koolituse ülesehitus oli suurepärane, toetades hästi nii uute teadmiste omandamist kui ka nende kinnistumist. Igal uuel päeval eelnenult õpitu kordamine, uute teadmiste lisandumisel nende põimimine juba õpituga, seoste esiletoomine reaalsete olukordadega elust enesest, koolitusel osalenute kogemuste kaasamine ning nende paindlik ja sisuline sidumine uue omandatava teemavadkonnaga, andis parima võimaliku aluse õpitavast maksimaalse kasu saamisele. Väga positiivne oli minu jaoks see, et kaasatud olid nii auditiivsed, visuaalsed kui kinesteetilised õpetamismeetodid.”

Osaleja 3 “Koolitus oli sujuva ülesehitusega ning samas piisavalt vaheldusrikas, et hoida meeled ärksana ja muuta ettevõtlusega seotud teemad huvitavaks. Kuigi intensiivne koolitus oli hea, siis oleks soovinud koolituspäevade vahele pause, et jõuaks õpitut juba äriplaanis kirja panna.”

Osaleja 4 “Selles osas oli kõik väga sobilik, super. Muudaksin ruumi selliselt, et osalejad kõik näeksid üksteist, näit poolringis istumine”

Enesearengu Koolitused OÜ www.hakkanettevotjaks.ee

4) Kas ja miks sa soovitad koolitust ka teistele?

Osaleja 1 “Ettevõtlus ei ole vaid OÜ tegemine ja maksude maksmine. See on suur kombo oma unistustest, eesmärkidest, rõõmudest-muredest, hirmudest, õnnest, finantsmaailmast, seadustest, kasumi teenimisest, juhtimisest ja palju muud. Üks korralik ettevõtluskoolitus peakski käsitlema kõiki neid aspekte, mis alustavas ettevõtjas tuleb tugevaks ehitada. Läbi selle tekib meie majandusruumi ka juurde tugevaid ja jätkusuutlikke ettevõtjaid, kes tulevikus pakuvad häid töötingimusi ja töökohti.  Ja meie riigil on vaja just taolisi ettevõtjaid, kui tahame väljarännet kontrolli all hoida ja luua hea elukeskkond. Ma soovitan seda koolitust kindlasti kõigile, sest mõtetest saab reaalsus ja isegi kui algne idee vajab veidi muutmist, siis see väändub selliseks, millel on ärimaailmas potentsiaali ja see üheskoos töödeldakse kasumit tootvaks ettevõtmiseks.”

Osaleja 2 “Sirle Truutsi koostatud ja juhendatud ettevõtluskoolitus (sh äriplaan) oli väga inspireeriv. Soovitan seda väga, sest lisaks ettevõtlusega seonduvaga kurssi saamisele ning äriplaani valmimisele, sisaldab see väga väärtuslikku toetust inimese individuaalsele isiksuslikule arengule.”

Osaleja 3 “Olen kooltust juba soovitanud paarile inimesele eelkõige just seetõttu, et lähenesid igale osalevõtjale terviklikust maailmapildist lähtudes. Arvestasid nii puuduvate teadmiste täiendamise vajadust kui iga osaleja sisemisi takistusi ettevõtjaks saamisel, pöörates neile erinevate ülesannete ja tagasiside jooksul tähelepanu ja aidates leida lahendusi.”

Osaleja 4 “Soovitaksin neile, kes ei ole kindlas kuidas edasi minna ja kes on segaduses/eksinud”

5) Mis on Sinu jaoks ettevõtlus enne ja pärast koolitust

Sirle Truuts www.hakkanettevotjaks.ee

Osaleja 1 “Ettevõtlus oli minu jaoks enne midagi, mis sisaldas palju ohte ja riske ja tundsin end olevat veel liiga noor, et alustada niiöelda oma teadmistega”. Koolituse jooksul tuli välja, et olen end tegelikult alahinnanud ja mitte näinud endas potentsiaali, mille läbi saaks just midagi suurt sündida. Ettevõtlus tundus minu jaoks üks lõputu jada paragrahve ja makse, kuid tegelikult on see lihtsalt üks huvitav tegevusplaan, mille läbi realiseeda oma unistusi, elada oma elu kogemusterikkalt ja eesmärgipärase tegutsemise tulemusel tagada ka finantsiline vabadus. Ettevõtlus ei ole enam minu jaoks midagi kättesaamatut vaid kõige lihtsamalt öelduna „kättevõtmise asi!””

Osaleja 2 “Minu suhtumine ettevõtlusse enne ja pärast koolitust pole muutunud, see on hea idee ning endiselt mulle oluline ja vajalik. Olin omale juba enne koolitust selgeks mõelnud mida oma elult soovin ning mida ja kuidas hakkan oma ettevõtlusse panustama. Kindlasti suurenes koolituse käigus selgus iga varasemalt enda poolt paikapandud aspekti suhtes, kuid lisaks avanesid ka nii mitmedki uued ideed ja võimalused oma isikliku ettevõtlustegevuse paremaks toetamiseks.”

Osaleja 3 “Enne koolitust oli mul kogemus hobiettevõtlusega. Koolituse käigus kujunes reaalsem arusaam nö päris ettevõtlusest ja sellega kaasnevatest võimalustest ning kohustustest.”

Osaleja 4 “Ettevõtlus enne koolitust oli tugevalt seotud minu jaoks ettevõtlusega, äriga. Koolituse käigus oli minu jaoks suur avastus, et ettevõtlus on ettevõtlikkus ja selleks ei pea tingimata oma äri tegema. Sain väga palju enesekindlust juurde aru saades, et olen oma elus juba ettevõtlik, eelkõige just tööelus. Tahan selle ettevõtlikkuse avad ka oma eraellu :)”