Enesearengu programm “Väärtuslik mina”

Enesearengu programm “Väärtuslik mina” keskendub järgmistele teemadele:

 1. Eneseteadlikkus iseendast ja enda sees peituvatest ressurssidest;
 2. Muutuste elluviimise võimalused ja soovitud eesmärkideni jõudmine;
 3. Iseenda väärtuse leidmine ja keeruliste olukordade lahendamine oma igapäevaelus.

Enesearengu programmis osalemine toimub järgmiselt:

 1. Enne esimest kohtumist iga osaleja täidab testi, mille abil on võimalik saada ülevaade osaleja  väljakutsuvatest teemadest elus;
 2. Esimesel kohtumisel sõnastatakse soovitud muutus, milleni osaleja soovib jõuda;
 3. Iganädalaselt sõnastatakse tegevused, mis toetavad lõpliku eesmärgini jõudmist;
 4. Grupi kohtumised 1 kord kuus (3 tundi).
 5. Võimalik individuaalsed coachingu kohtumised (lisatasu eest)
 6. Liitumine FB kinnise grupiga, kus iga-nädalaselt jagatakse tulemustest ja seatakse uueks nädalaks uued eesmärgid.
 7. Eesmärgid on isiklikud – võivad olla seotud mõne hobiga, elustiili muutusega, õpingutega, ettevõtlusega vms.
 8. Programm on üles ehitatud vastavalt coachingu põhimõtetele, kohtumistel on fookus praktilistel harjutustel (mitte teoorial), osalejatelt oodatakse aktiivset osavõttu ja avatud olemist.

Kokku toimub 6 kohtumist järgmiste teemadega (teemad võivad muutuda sõltuvalt grupi vajadustest):

 1. kohtumine – eesmärkide sõnastamine,  hetkeolukorra kaardistamine;
 2. kohtumine – takistuste lahtimõtestamine, loobumised elus, usaldus, mina vs teised;
 3. kohtumine – vastutus, rollikäitumised, piirid;
 4. kohtumine – motivatsioon (sisemine, väline), asendustegevused elus;
 5. kohtumine – unistamine, tahte lahtimõtestamine enda elus, otsimine vs ekslemine, perfeksionism;
 6. kohtumine  – eneseväärtustamine, küllus, raha.

Grupi suurus, asukoht, hind ja aeg:

1. Enesearengu programmi periood ja toimumise ajad: 

 • 14. jaanuar- 14. juuni 2019 (täpsed ajad lepitakse kokku kui grupp koos);
 • Toimumise koht: Tallinn ja Tartu.
 • Osalemise ajad – kl 18-21 (õhtune grupp), kl 14-17 päevane grupp (grupp avatakse kui on osaleb vähemalt 8 inimest, kui nt päevane grupp ei täitu, siis on võimalik liituda õhtuse grupiga).
 • Kui tuleb rohkem kui 1 grupp, siis toimuvad mõned kohtumised suures grupis kus on võimalik teiste osalejatega kohtuda.

2. Osalemistasu:

 • 30 EUR/kohtumine, kokku 180 EUR;
 • Võimalik järelmaks – ettemaks on 90 EUR (jaanuar), järgnevad 2-l kuul 2 makset 45 EUR/kuus (märts, aprill).
 • Grupi suurus max. 10-12 inimest.

Koolitaja: Sirle Truuts (rohkem infot SIIT)

 • Holistiline terapeut (diplom, Holistika Instituut);
 • Täiendkoolitused coachingus;
 • Ettevõtluskoolitaja, mentor ja coach;
 • 10 aastat töökogemust ettevõtete panganduses (sh 6 aastat müügijuhina)