Oma- ja müüghinna arvutamise ABC

Hinnakujundus on iga ettevõtja jaoks ääretult oluline, sest sellest sõltub ettevõtte jätkusuutlikkus. On erinevaid  hinnakujunduse strateegiaid, kuid üldiselt taanduvad kõik kolmele olulisele alusele: Kui suured on ettevõtte kulud ja omanike kasumiootus; Milline on klientide ostuvalmidus ja kui kõrgelt ta hindab saadud väärtust; Millised on konkurentide poolt pakutavad tooted ja nende hinnad. Ebatäpsused hinnakujunduses on ka […]

Tootmise ja teenindamise põhiprotsess ehk kuidas äri töötab?

Tänapäevane ettevõtlus saab alguse kliendi vajaduste tutvastamisest ja sellele sobiva toote või teenuse loomisest (varasemalt sai ettevõtlus alguse toote loomisest ja seejärel klientide leidmisest). Lisaks on soovitav on enne lõplikku toodet luua testtoode, mis aitab ühtlasi mõista lisaks klientide vajadustele ka tootmise või teenuse loomise erinevaid etappe ehk põhiprotsessi. Lisaks annab etappide lahtimõtestamine vastused küsimusele: […]

20 küsimust investorilt ettevõtjale

“Kellelt ja kuidas leida äriidee elluviimiseks ja oma ettevõtte arendamiseks rahastus?” on küsimus, mida enamik ettevõtjaid endalt küsib. Raha puudus tundub Eestis olema jätkuvalt oluline teema, mida kinnitas ka minu enda poolt hiljuti läbiviidud küsitlus (loe pikemalt: 5 peamist takistust ettevõtluses).  Osalesin 11. detsembril TalTech’is toimunud “Äriideed ellu” üritusel, mille sisuks oli ettevõtlusõppe raames loodud äriideede […]

Toote ja teenuse liigid

Alustavad ettevõtjad esitavad sageli endale küsimuse: “Kas alustada toodete või teenuste äriga?” Äriidee valik tugineb sageli nii eelnevatele kogemustele kui ka iseenda tugevustele. Äriplaanis on soovitav lahtimõtestada mis on täpselt toote või teenuse liik, kuna selle teadvustamine aitab paremini mõista klientide vajadusi kui ka valida sobivat müügi- ja turundusstrateegiat. Erinevad ettevõtlusteooriad käsitlevad 2 (kahte) erinevat […]

Toode või teenus. Peamised erinevused ja edutegurid.

Peale äriidee leidmist on oluline see muuta tooteks või teenuseks.  Tooted ja teenused aitavad rahuldada vajadusi, ükskõik siis kas tegu on eraisiku või ettevõttega. Alustav ettevõtja on sageli valiku ees, kas alustada toote tootmisega või teenuse pakkumisega. Toote ja teenuse mõiste Tooteid ja teenuseid reguleerib Eestis tarbijakaitseseaduses § 2, mille kohaselt tooteks ehk kaubaks nimetatakse […]