Toode või teenus. Peamised erinevused ja edutegurid.

Peale äriidee leidmist on oluline see muuta tooteks või teenuseks.  Tooted ja teenused aitavad rahuldada vajadusi, ükskõik siis kas tegu on eraisiku või ettevõttega. Alustav ettevõtja on sageli valiku ees, kas alustada toote tootmisega või teenuse pakkumisega. Toote ja teenuse mõiste Tooteid ja teenuseid reguleerib Eestis tarbijakaitseseaduses § 2, mille kohaselt tooteks ehk kaubaks nimetatakse […]

Äristrateegia teadlik valik

Äristrateegia on plaan, mis aitab jõuda soovitud tulemusteni läbi eesmärkideni jõudmise või probleemide lahendamise.  Äriplaanides asub äristrateegia kirjeldus peale ärikeskkonna ja SWOT analüüsi. Äristrateegia aitab hoida fookust ja toetab eesmärkideni jõudmist. Michael Porteri konkurentsimõju strateegia mudel Enamkasutatud üldstrateegiaid on Michael Porter’i poolt 1985. aastal raamatus “Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance” avaldatud konkurentsimõju strateegia […]

SWOT analüüs

SWOT analüüs on tuntud, lihtne ja levinud mudel, mis aitab kaardistada kiirelt ja lihtsalt ettevõtte tugevusi, nõrkuseid, võimalusi ja ohtusid. SWOT analüüsi meetodi loojaks peetakse Albert Huphreyt, kes uuris 1960. Ja 1970. Aastatel Stanfordi Ülikoolis Fortune 500 ettevõtte andmeid ja asetas need maatriksile (allikas: Wikipedia). SWOT analüüsi täites on oluliseks abiks ärikeskkonna tundmine. SWOT analüüsis […]

Ärikeskkonna analüüs – kellele ja miks?

Ärikeskkonna analüüs on turuanalüüsi osa, mis aitab mõista ettevõtlusega seotud seoseid, mõjutajaid, võimalusi ja riske. Ärikeskkond on keskkond milles ettevõtja tegutseb, mis mõjutab ettevõtet, kuid mida ettevõte ise otseselt mõjutada ei saa (va erandid). Ärikeskkonna tundmine annab ettevõtjale järgmised konkuretsieeliseid: Oskust kohaneda muutustega; Oskust näha valdkonna arenguid ja edutegureid; Oskust mõista klientide vajadusi enne kui kliendid ise […]

Äriplaani ajalugu – millal ja kellele hakati kirjutama?

Millal ja kellele hakati koostama äriplaane? On arvamus, et äriplaanide koostamise vajalikkus sai alguse 1960-1970-ndatel aastatel. Samal perioodil toimus kultuurirevolutsioon, mis tõi maailma uusi ja julgemaid trende nii poliitikas kui kultuuris. Lisaks toimus 1973.-74. aastal ka naftakriis, mis kujunes Euroopas energiakriisiks, mis sundis omakorda otsima uusi võimalusi ja lahendusi. Samal perioodil leidsid ettevõtluskeskkonnas aset järgmised olulised […]