50 levinud viga äriplaanide koostamisel

Äriplaan on kirjalik peegeldus äriideest, unistustest ja mõtetest.

Hästikirjutatud äriplaan aitab mõista tegevusvaldkonda, luua seoseid ja näha ka võimalusi. Kirjalikul kujul võib äriidee ka oma sisu ja fookust muuta. Sageli toimub muutus paremas ja ettevõtlust toetavas suunas. Praktikas äriplaani koostamist pigem kardetakse, hinnatakse mõtetuks aja raiskamiseks või ei peeta seda oluliseks.

Eduka äriplaani koostamine võtabki aega, kuid samas läbimõeldud äriplaan võib aidata riske maandada ja võib oluliselt toetada eesmärkideni jõudmist. Ettevõtjana hindan väga kõrgelt äriplaani olemasolu ja vajalikkust. Juhul kui äriplaan kirjutatakse endale, siis on ka igal ettevõtjal võimalik valida millist vormi ta eelistab, kuna eduka äriplaani puhul on sisu olulisem vormist!

Mida sisaldab e-käsiraamat “50 levinud viga äriplaanide koostamisel”?

Raamatus om välja toodud 50 levinud viga äriplaanide koostamisel, mida olen märganud klientide äriplaanides nii hindajana kui ka koostajana. Igale “veale” on juurde lisatud ka soovitus, kuidas konkreetset teemat äriplaani kirjutada nii, et sellest oleks kasu nii ettevõtjale kui ka kolmandatele isikutele, kes teevad äriplaani alusel rahastamise otsuseid. 

Kuna äriplaan ka äriidee kirjalik peegeldus, siis üldiselt esinevad need puudused ka ettevõtlusega alustamisel. Seega võiks antud e-käsiraamatu pealkirjaks ka olla “50 levinud viga ettevõtlusega alustamisel”.

Edukat äriplaani koostamist ja ettevõtlusega alustamist!

***

Alljärgnevalt on välja toodud 50 levinud viga äriplaanide koostamisel. Juhul kui soovid rohkem lugeda nii levinud vigade kui ka soovituste kohta, kuidas kirjutada edukat äriplaani, siis telli e-käsiraamat e-poest:

1.     Äri alustatakse tootest või teenusest, mitte kliendi vajadustest

2.     Äriplaan on subjektiivne

3.     Äriplaani koostamise eesmärk on ebaselge

4.     Äriplaan on “ilukirjanduslik” lugu unistustest

5.     Äriplaan on liiga teoreetiline

6.     Esimese aasta tegevused ei ole lahti kirjutatud kuude lõikes

7.     Ettevõtja näeb peamise takistusena raha puudumist

8.     Äriplaan on ülekoormatud spetsiifilise ja tehnilise infoga

9.     Äriplaani kokkuvõte ei anna ülevaadet äriidee kohta

10.       Visioonis puudub tähtaeg ja tegevusvaldkond

11.       Eesmärgid ei ole mõõdetavad ja realistlikud

12.       Eesmärkide ja äriplaanis kirjutatu vahel puuduvad seosed

13.       Ärikeskkonna analüüs on subjektiivne

14.       Äriplaanis puuduvad viited statistilistele algallikatele

15.       Tegevusvaldkonna valik ei ole õige

16.       Sisenemisbarjäär – mis see on?

17.       SWOT analüüsi olulisust alahinnatakse

18.       Nimetatakse tugevusi mis ei mõjuta äriidee teostust

19.       Ettevõtja ei julge nimetada tegelikke nõrkusi

20.       Võimalused ja ohud nimetatakse lähtuvalt iseendast mitte ärikeskkonnast

21.       Järelduste puudumine SWOT analüüsis

22.       Toote/teenuse kirjeldus on puudulik

23.       Tootmise-teenindamise põhiprotsessi kirjeldus on puudulik

24.       Tootmisele või teenindusele kuluv aeg on ebarealistlik

25.       Prototüüpi ehk testtoodet ei tehta

26.       Puudused materjalide planeerimisel

27.       Seadmed ja masinad – kas ja milliseid on vaja?

28.       Hooajalisuse mõju alahinnatakse

29.       Tegevuskulud on liiga madalad või puudulikud

30.       Oma- ja müügihinna arvutus on tunnetuslik

31.       Ettevõtja panus kui tasuta tööjõud

32.       “Täpse turu leidmine on keeruline, seega müün kõigile!”

33.       Klientide detailne analüüs on puudulik

34.       Puuduvad eelkokkulepped või -tellimused klientidelt

35.       Turunduses ja müügis fookus passiivsetel, mitte aktiivsetel tegevustel

36.       Turundustegevused tuua välja kuude lõikes (esimene aasta)

37.       Puuduvad potentsiaalsed kliendid turunduskanalite lõikes

38.       Ettevõtja ütleb “Tõsiseltvõetavad konkurendid puuduvad!”

39.       Konkurentide analüüsis puuduvad mõõdetavad näitajad

40.       Puudub ettevõtte võrdlus konkurentidega

41.       Riskianalüüs ei kajasta nõrkuste ja ohtude analüüsi

42.       Puudub info äriidee elluviimise rahastamiseks

43.       Tasuvuspunkti arvutus puudub

44.       Käibemaksukohustuslaseks registreerimine ei toetu arvutustele

45.       Puudub info põhivara amortisatsiooni kohta

46.       Kulude kasvu ei planeerita finantsprognoosidesse

47.       Müügitulu kasv on ebarealistlik

48.       Kuidas lugeda ettevõtjana finantsaruandeid?

49.       Ettevõtja ei ole teadlik keskmisest kasumist oma tegevusharus

50.       Äriplaani kirjutab konsultant, ettevõtja ei süvene sisusse

Autor: Sirle Truuts

Tutvu e-käsiraamatuga “50 levinud viga äriplaanide koostamisel